Ден 48/Day 48

Ден 48: Благодарна съм, че имам приятели, на които мога да разчитам, когато имам нужда.

Day 48: Today I`m grateful that I have good helpful friends.

Коментирай