Ден 37/Day 37

P1180749

Ден 37: Благодарна съм за веселата среща за игра, която си организирахме.

Day 37: Today I`m grateful for the funny meeting on the playground.

Photo credit: Yana Mitseva

Коментирай