Ден 26/Day 26

P1180628

Ден 26: Благодарна съм колко добре (и вкусни) ми се получиха милинките.

Day 26: Today I`m grateful for how well (and delicious) I baked milinki.

Коментирай