Ден 24/Day 24

P1180646

Ден 24: Благодарна съм, че съм си вкъщи.

Day 24: Today I`m grateful that I`m at home.

Коментирай