Ден 22/Day 22

P1180529

Ден 22: Днес съм благодарна за бележката, оставена ми от Светлина в книгата, която чета в момента.

Day 22: Today I`m grateful about this surprising note from Svetlina in my book.

Photo credit: Yana Mitseva

Коментирай