Monthly Archives: February 2014

Ден 123

Ден 123: Благодарна съм, че успях да стана рано и да си свърша всички запланувани задачи.

Ден 122

Ден 122: Благодарна съм за съвършенството на Вселената.